Tutorji ŠTUDENTI

Tutorji za 2018/2019:
 
1. TEODORA KORDIŠ  –  KAZENSKO MATERIALNO PRAVO IN PRAVO DRUŽB
teodora.kordis@student.um.si
2. TEJA PEČE – OBLIGACIJSKO PRAVO, DRUŽINSKO IN DEDNO PRAVO
teja.pece@student.um.si
3. ŽIVA ŠUTA – RIMSKO PRAVO IN PRAVNA ZGODOVINA
ziva.suta@student.um.si
4. MIHAEL POJBIČ – PRAVOZNANSTVO IN PRAVO NOTRANJEGA TRGA EU
mihael.pojbic@student.um.si
5. VIVIAN MOHR  – USTAVNO PRAVO IN FINANČNO DAVČNO PRAVO
vivian.mohr@student.um.si
6. LEON BRULC  –  GOSPODARSKO POGODBENO PRAVO IN DELOVNO PRAVO
leon.brulc@student.um.si
7. ANAMARIE POTRČ  –  SPLOŠNI DEL CIVILNEGA PRAVA IN CIVILNO PROCESNO PRAVO
anamarie.potrc@student.um.si
8. VALENTIN TRATNIK –  STVARNO PRAVO IN MEDNARODNO JAVNO PRAVO
valentinjustin.trat@student.um.si
9. TEA UNGER –  MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO IN KAZENSKO PROCESNO PRAVO
tea.unger@student.um.si
 
KOORDINATOR – ALJOŠA POLAJŽAR
TUTOR ZA RIMSKO PRAVO TER PRAVNE SISTEME IN INSTITUCIJE EU
aljosa.polajzar@student.um.si