Tutorstvo

V tem študijskem letu bomo izvajali uvajalno in predmetno tutorstvo. Bistvo uvajalnega tutorstva je pomoč in podpora brucem, da se lažje vpeljejo v študij na Pravni fakulteti UM. Starejši študenti so študentom prvih letnikov na voljo z nasveti in informacijami.

Predmetno tutorstvo bomo izvajali pri predmetih, ki so zahtevnejši in/ali so pogoj za napredovanje v višji letnik. Vsi tutorji študenti so zgledni študenti in se glede na povprečno oceno uvrščajo med najboljše v svojem letniku.

Tutorske ure se bodo izvajale po predhodnem dogovoru s posameznimi tutorji študenti.

RAZPIS: