Svetniki

Poročilo o konstituiranju Študentskega sveta Pravne fakultete UM 2018/2019

1. LETNIK

Predsednik/predsednica 1. letnika ŠS Pravne fakultete UM: MAŠA ŽITEK

Član/članica 1. letnika ŠS Pravne fakultete UM: JAKA KUNST

2. LETNIK

Predsednik/predsednica 2. letnika ŠS Pravne fakultete UM: MATEJ ROŽMARIN

Član/članica 2. letnika ŠS Pravne fakultete UM: DORA KLANČNIK

3. LETNIK

Predsednik/predsednica 3. letnika ŠS Pravne fakultete UM: JANJA MOTALN

4. LETNIK

Predsednik/predsednica 4. letnika ŠS Pravne fakultete UM: ALJOŠA POLAJŽAR

5. LETNIK

Predsednik/predsednica 5. letnika ŠS Pravne fakultete UM: LEON BRULC

ABSOLVENTI

Predsednik/predsednica študentov absolventa ŠS Pravne fakultete UM: TEA UNGER

Član/članica študentov absolventa ŠS Pravne fakultete UM: URŠKA GRUBAČ KAUČIČ