Kandidature za člane študente v Senat, Akademski zbor ter Komisije Senata Pravne fakultete UM

Leto se bliža h  koncu in našim dosedanjim članom študentom v organih Pravne fakultete se počasi iztekajo mandati.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru razpisujemo volitve v sledeče organe Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

– Senat Pravne fakultete UM
– Akademski zbor Pravne fakultete UM
– Disciplinsko sodišče Pravne fakultete UM

– Komisije Senata Pravne fakultete UM ( Komisija za študijske zadeve, Komisija za znanstveno raziskovalno delo, Komisija za mednarodno sodelovanje)

Študente, ki želijo aktivno sodelovati pri sooblikovanju študijskega procesa, ter se vidijo kot predstavniki študentov v določenem organu fakultete, spodbujamo, da izpolnjeno kandidaturo ter vse priloge oddajo v predalček Študentskega sveta v Klubski sobi Pravne fakultete UM.

Kandidaturo zapečateno v kuverti, naslovljeno na Študentski svet, s pripisom Kandidatura za —-, ne odpiraj, oddajo do 11. oktobra 2016, do 12.00 ure.