Predstavitveni dan za bruce

V sredo, 30.9.2015 je tudi na Pravni fakulteti potekal Spoznavni dan za bruce.

Nove študente je nagovorila dekanica, red.prof.dr. Rijavčeva, s toplimi pozdravi ter napotki za študij prava. Študente je opozorila na skrbnost ter odzivnost pri študiju, seveda  pa ni pozabila niti na druge talente in sposobnosti, ki jih spodbujamo pri posameznem študentu. O pravniku in pravniškem poklicu je spregovoril tudi naš zaslužni prof.dr. Šime Ivanjko, ki je z svojim daljšim razmišljanjem in predavanjem pritegnil prav vsakega poslušalca v Auditoriumu.

Našim brucem smo predstavili tudi druge aktivnosti, ki se na naši fakulteti ponujajo. Prodekanica za študentska vprašanja jih je povabila k vključitvi v Študentski svet, ter spodbudila, k posredovanju novih idej za sooblikovanje študijskega procesa Pravne fakultete. Bruce je povabila tudi na Piknik Pravne fakultete, ki ga organizira Študentski svet v znak pozdrava novim študentom, ter v prijeten začetek novega študijskega leta.  Študentka Lina Burkelc Juras je študente popeljala v svet tekmovanj in Mootov, pri katerih že sodeluje naša fakulteta, ter ponudila novim študentov že v začetku možnost po vključitvi v te, ter razpredanju njihovega znanja in potenciala. Predsednik ELSE, Renato Kenda, je študentom predstavil možnosti, ki se jim ponujajo v društvu ELSA, ter prikazal njihove najuspešnejše projekte. Seveda nikakor ne moremo mimo naših tutorjev, katerih delo in prizadevanje sta predstavila tutorka (bivša Koordinatorka tutorjev študentov) Sandra Gobec, ter novi Koordinator tutorjev študentov, Uroš Bencak. Tudi Društvo študentov Pravne fakultete tukaj ni izostalo, saj so bili naši  bruci že opozorjeni, da na Brucovanju izostanek ni opravičljiv.