Simulacija civilnega pravdnega postopka

Simulacija civilnega pravdnega postopka

Simulacija civilnega pravdnega postopka je eden od projektov Študentskega sveta Pravne fakultete. Z njim si prizadevamo študentom popestriti študijsko leto, ter jih pripraviti na vsakodnevne izzive, ki jih čakajo na poklicni poti. Tekmovanje poteka v večih fazah, prvotna je oddaja tožbe. Tožbe pišejo študenti v skupinah od 3 – 5, kot so se prijavili na UM – moodlu, v roku. Skupine so prejele tudi prav tekmovalno obarvano imena. Pomembnejši datumi za tekmovalce so: 1. oddaja…

Read More

On – line borza raziskovalnih nalog

On – line borza raziskovalnih nalog

Projekt MARATON se izvaja na obmejnem območju Slovenije (Podravska in Pomurska regija) in Hrvaške. Njegova prednostna naloga je spodbuditi gospodarski in socialni razvoj obmejnih regij. Osem partnerjev, povezanih v projektu je razvilo projektno idejo MARATON kot možno rešitev zaznanih ovir pri inoviranju, ustvarjanju večje dodane vrednosti in krepitvi konkurenčnosti podjetij. Več informacij najdete na povezavi Študentskega sveta Univerze v Mariboru: http://ssum.um.si/2015/05/on-line-borza-raziskovalnih-nalog/ 

Read More
1 2