On – line borza raziskovalnih nalog

On – line borza raziskovalnih nalog

Projekt MARATON se izvaja na obmejnem območju Slovenije (Podravska in Pomurska regija) in Hrvaške. Njegova prednostna naloga je spodbuditi gospodarski in socialni razvoj obmejnih regij. Osem partnerjev, povezanih v projektu je razvilo projektno idejo MARATON kot možno rešitev zaznanih ovir pri inoviranju, ustvarjanju večje dodane vrednosti in krepitvi konkurenčnosti podjetij. Več informacij najdete na povezavi Študentskega sveta Univerze v Mariboru: http://ssum.um.si/2015/05/on-line-borza-raziskovalnih-nalog/ 

Read More
1 3 4 5